RUAJTJE E ENERGJISË

ENERGETO 5000

Një produkt i cili është i krijuar për të minimizuar humbjet e energjise që shfrytëzohen për ngrohjne e ambientit apo ftohjen e tijë duke i zvogëluar urat termike deri në maksimum, ku gjithashtu posedon sistemin ”Safetec inside” duke i dhene një avantazh ekonomik dhe sigurues.

70 mm

Thellësia

 

1.0 W/m²K

Uf – Vlera

 

0.67 W/m²K

Vlera Uw Me e mirë

 

deri në RC2

Sigurimi

 

deri në 45db

 Izolimi Akustik

 

Gama e ngjyrave

E Bardhë

golden oak

ANTRACID

BOG OAK

Karakteristikat opcionale

Teknologjia ngjitëse mund të përdoret gjithashtu në Energeto 5000: Dritaret e lidhura sigurojnë mbrojtje të shtuar të vjedhjes dhe rrisin qëndrueshmërinë.

ME LIDHJE MBRENDA

Aluskin


Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/clients/12a2db229ccf8bbe3c7f41884b20aac8/sites/rosh-ks.com/wp-includes/plugin.php on line 443

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/clients/12a2db229ccf8bbe3c7f41884b20aac8/sites/rosh-ks.com/wp-includes/plugin.php on line 443